Πολιτική ακυρώσεων της κράτησης

> Για ακυρώσεις που γίνονται 30 ημέρες πριν την άφιξη, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής 

> Για ακυρώσεις που γίνονται 29-15 ημέρες πριν την άφιξή, παρακρατείται ολόκληρη η προκαταβολή και επιστρέφεται εξολοκλήρου το ποσό της εξόφλησης σε περίπτωση που αυτό έχει καταβληθεί

> Για ακυρώσεις που γίνονται 14 ή λιγότερες ημέρες πριν την άφιξή σας, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό

 

Ποσό εγγύησης - επιστρέφεται πλήρως κατά την αναχώρησή σας από το κατάλυμμα ή σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης

Τυχών ζημιές ή απώλειες στα καταλύμματα, βαρύνουν τους πελάτες/φιλοξενούμενους